Ten noorden van Schiermonnikoog liggen sinds 1953 wraktonnen bij twee grote wrakken. Bij de noordelijke ton ligt volgens de hydrografische dienst de Amerskerk en bij de zuidelijke ton de Kalo. Het duikteam heeft deze wrakken onderzocht. Uit onderzoek aan wal bleek dat er in de Noordzee nooit een schip genaamd Kalo is vergaan. Deze is alleen bekend als gezonken in de Rode Zee. Aangekomen bij de ton van de Kalo bleek er een vrachtschip op stuurboordkant te liggen. Het schip heeft twee schroeven en dieselmotoren. Verder was de plaats van de masten ongebruikelijk. Deze liggen over het algemeen haaks op het wrak, bij dit wrak lagen ze er parallel aan. Uit onderzoek bleek dat de Amerskerk voor onderhoud in Rotterdam lag. Onder dreiging van een mogelijke aanval van geallieerde vliegtuigen brachten de Duitsers de Amerskerk in veiligheid door het naar Hamburg te varen. Omdat dit haast had konden de masten nog niet geplaatst worden en werden deze aan dek gelegd. Het wrak bij de Kalo ton is dus onmiskenbaar de Amerskerk.

Hierdoor is het wrak bij de Amerskerk-ton onbekend.
Het grote wrak ligt op bakboordkant. Het heeft 10.5 cm kanonnen op het voor en achterschip en heeft twee kranen.

Samen met de Amerskerk zijn nog twee shepen vergaan. Deze werden op 15 juni 1944 tot zinken gebracht door een geallieerde luchtaanval. Eerder vond het duikteam al de Duitse M103. Naar het derde schip is Duikteam Zeester al jaren op zoek geweest. Dit is een Duitse E-boot genaamd de Gustav Nachtigal. De kenmerken van het wrak komen overeen met die van de Gustav Nachtigal.
Het wrak heeft twee kranen. De Gustav Nachtigal had ook twee kranen; om bijboten van het dek in het water te zetten en weer terug op het schip te takelen.
Hieruit kunnen we concluderen dat dit wrak de Gustav Nachtigal is.

Duikteam Zeester heeft deze informatue aan de Hydrografische dienst doorgegeven. De dienst heeft als reactie hierop de wrakton van de Kalo veranderd in Amerskerk en de wrakton van de Amerskerk in Gustav Nachtigal.