Nederland is sterk met de Noordzee verbonden. Wij zijn er ook afhankelijk van. Niet alleen voor de visserij of voor het vervoer met schepen, maar ook de vele transportleidingen die er liggen zijn belangrijk. De laatste jaren is het vooral de plaats waar windmolenparken aangelegd worden.

Vanaf de kust zie je continue schepen voorbij varen; vissersvaartuigen, kustvaarders, zeilschepen, baggerschepen, passagiersschepen en vele andere typen. Wat vanaf de kust niet zichtbaar is, zijn de vele wrakken die er liggen. De schepen zijn door storm, oorlogshandelingen en diverse andere oorzaken ten onder gegaan.

Door diverse partijen zijn schattingen gedaan over het aantal wrakken die er liggen. Op 24 december 1593 vergingen alleen al tijdens één nacht 44 VOC schepen bij Texel. De afgelopen eeuwen zijn ontelbare schepen door storm vergaan, maar ook door andere oorzaken. Met name in de 20e eeuw zijn er tijdens de eerste en tweede wereldoorlog grote aantallen schepen tot zinken gebracht door de strijdende partijen. Vanwege de neutraliteit in de eerste en de snelle bezitting in de tweede wereldoorlog liggen er weinig wrakken van Nederlandse oorlogsschepen. Het zijn vooral de wrakken van Engelse en Duitse schepen die we tegen komen.

De Stichting Noordzeewrakken is een initiatief van een aantal sportduikers. Deze duikers zijn de afgelopen decennia de wrakken aan het onderzoeken die boven de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden liggen. Er zijn daarbij bijzondere vondsten gedaan. Vanwege de vaak moeilijke omstandigheden is het duiken op een wrak in de Noordzee niet voor iedere sportduiker mogelijk. Toch zijn er jaarlijks enige tientallen sportduikers die deze wrakken bezoeken. Om iedereen kennis te laten maken met deze wrakken en vooral om te laten zien wat de wrakken voor betekenis hebben, wil de Stichting Noordzeewrakken hier meer bekendheid aan geven.

Met deze website willen we iedereen informeren die interesse heeft voor wrakken; biologen, vissers, maar natuurlijk vooral wrakduikers. Ook willen wij iedereen meer bewust maken van het behoud van de wrakken. Door het natuurlijke proces van corrosie, de vloed- en ebstroom maar ook de verdieping van vaarwegen en de aanleg van windparken worden de wrakken gesloopt. Hiermee gaat een belangrijk stuk geschiedenis verloren.

Wij geven informatie, maar wij krijgen natuurlijk ook graag informatie. We hebben niet het geld en de middelen om alle wrakken te beschrijven en te bezoeken, daarom beperken wij ons gebied tot de voor sportduikers beduikbare wrakken boven de Waddeneilanden.

Om ons te steunen, kan je mee gaan duiken, ons informatie toesturen of een donatie doen.

Neem voor meer informatie met ons contact op via de email.