Stichting Noordzeewrakken heeft de volgende doelstellingen:

  •  Het opsporen, identificeren en beschermen van scheepswrakken in de Noordzee
  • Een platform te bieden voor geïnteresseerden in deze wrakken, zoals biologen, geschiedkundigen, sportduikers, vissers. e.a.
  • Het inzamelen en reinigen van artefacten voor musea en exposities
  •  Het vrijmaken van wrakken van ongerechtigheden, zoals visnetten, vislijnen, afval, etc.
  •  Informatie te verzamelen over de toestand van de wrakken, de biodiversiteit in kaart te brengen en deze informatie voor een groot publiek toegankelijk te maken
  • Te bemiddelen in mogelijkheden deze wrakken te bezoeken.
  • De aanwezigheid en geschiedenis van wrakken in de Noordzee te promoten middels exposities en publikaties